250 rocznica Komisji Edukacji Narodowej

Zbliżający się dzień 14 października to szczególna data dla wszystkich osób związanych z oświatą. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników szkól, przedszkoli, placówek wychowawczo-opiekuńczych i innych instytucji związanych z oświatą. Ponieważ w tym roku przypada 250 rocznica utworzenia KEN warto przypomnieć krótki rys historyczny:

Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca był to centralny organ władzy oświatowej w Polsce, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą rosyjskiego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Ottona Magnusa von Stackelberga.

Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

Do najważniejszych dokonań Komisji można zaliczyć:

  •     stworzenie od podstaw systemu szkół średnich, dokonanie zmian w szkolnictwie
  •     opracowanie nowych programów nauczania w duchu umiarkowanego oświecenia
  •     utworzenie seminariów skierowanych dla nauczycieli
  •     publikacja nowatorskich podręczników szkolnych – w sumie wydano 30 podręczników, z czego 17 publikacji miało charakter podręczników, 6 książek pomocniczych, takich jak słowniki, wypisy oraz tablice logarytmiczne.
  •     dokonywanie reformacji szkolnictwa
  •     utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
  •     wprowadzenie m.in. historii naturalnej
  •     wprowadzenie elementów wychowania fizycznego
  •     zaczęto nauczać w języku polskim – nauka w języku łacińskim była zakazana.

Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wychowana przez Komisję kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości wychowując kolejne pokolenia nowocześnie wykształconej młodzieży.

Niektóre podręczniki (np. podręcznik do chemii Jędrzeja Śniadeckiego) były w użyciu jeszcze u zarania II Rzeczypospolitej, a z podręczników gramatyki i historii wydanych przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych uczyli się praktycznie wszyscy najwybitniejsi pisarze i poeci XIX w. – od Adama Mickiewicza po Bolesława Prusa.

Źródło: Encyklopedia internetowa Wikipedia

W dniu 11.10.2023 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się okolicznościowe spotkanie Prezydenta Miasta Przemyśla z dyrektorami i nauczycielami przemyskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, na którym wręczone zostały doroczne nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla. Wśród wyróżnionych osób był również nauczyciel sekcji sportowej Młodzieżowego Domu Kultury, Pan Janusz Żygała, który otrzymał nagrodę za osiągnięcia w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Serdecznie gratulujemy!

A okazji tegorocznego Święta wszystkich pracowników oświaty, składamy serdeczne życzenia Wszystkiego Najlepszego dla Nauczycieli  oraz Pracowników wszystkich jednostek oświatowych!

Wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Przemyśla

plakat_ken250.png

Data publikacji: 04-10-2023 13:06 Data modyfikacji: 15-10-2023 08:06

Na skróty