Formularz zapisu na zajęcia - rekrutacja podstawowa i uzupełniająca

Nazwa dokumentu:
Formularz zapisu na zajęcia
Opis:
Formularz może być składany wyłącznie w terminach rekrutacji podstawowej i uzupełniającej. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.
Data publikacji: 15-10-2023 08:42 Data modyfikacji: 27-10-2023 14:51

Na skróty