Formularz zapisu na zajęcia - w trakcie roku szkolnego

Nazwa dokumentu:
Formularz zapisu w trakcie roku szkolnego
Opis:
Formularz zapisu składany jest w trakcie roku szkolnego wyłącznie na wolne miejsca. Złożenie wniosku wymaga zasięgnięcia i dołączenia opinii nauczyciela oraz uzasadnienia, że kandydat posiada osiągnięcia lub wykazuje aktywność w danym obszarze.
Data publikacji: 27-10-2023 14:55 Data modyfikacji: 27-10-2023 14:53

Na skróty