Nowy Statut MDK

W dniu 23 listopada 2023 Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu podjęła Uchwałę nr 22/2023 uchwalającą nowy Statut placówki.

Treść Statutu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip-mdk.przemysl.edu.pl/192/32/statut-mlodziezowego-domu-kultury-w-przemyslu.html

 

Data publikacji: 24-11-2023 13:03 Data modyfikacji: 05-12-2023 07:05

Na skróty