FOTOPOCZTÓWKA NA 8 MARCA

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet prezentujemy galerię fotografii artystycznej o tematyce „KWIATY” w różnorodnych ujęciach i technikach zapisu fotograficznego. Są tu prace z tzw. efektem bokeh (jap. „rozmycie”), którego istotą jest wykreowanie artystycznego rozmycia światła przy jednoczesnym wyostrzeniu danego obiektu. Są też kompozycje statyczne lub dynamiczne kwiatów w rozpryskach wody uchwycone przez odpowiednio dobrany czas naświetlania. Autorami prac są nasi wychowankowie z pracowni fotografii i filmu MDK pod kierunkiem p. Aleksandry Bobusi.

 

Na skróty