Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w przypadku wysyłania do nas wiadomości za pomocą poczty email lub poprzez stronę internetową informujemy, że:

 1. Przetwarzanie danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez działanie, tj. wysłanie wiadomości.
 2. Zakres danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6 numer telefonu: 16 – 670-20-03 e-mail: mdk@um.przemysl.pl, zwany dalej Administratorem;
 4. Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora jest możliwy pod adresem: Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl, e-mail; iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799
 5. Dane przetwarzane będą w w celu obsługi zgłoszenia, a w przypadku jeśli otrzymana wiadomość spełnia przesłanki art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zostanie przetworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celach archiwizacyjnych przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej placówki w zależności od kategorii danych, po tym okresie dane zostaną usunięte.
 7. Dane udostępniane są wyłącznie uprawnionym podmiotom oraz organom kontrolnym.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi udzielenie informacji lub realizację zgłoszenia

Przesyłanie plików, poczta email

 1. Serwis internetowy funkcjonuje w oparciu o system CMS, którego operatorem jest firma: NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534.
 2. Usługi hostingu dla obsługi systemu poczty elektronicznej placówki w adresie mdk@um.przemysl.pl udostępnia Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl za pośrednictwem usługodawcy: Ideo Sp. z o.o.,ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów
 3. Formularze online wykorzystujące aplikację Microsoft Forms obsługiwane są przez system Office 356 Microsoft w ramach licencji udzielonej dla instytucji oświatowej. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze Microsoft dostępne są na stronie: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview

Informacja dotycząca serwisu internetowego w domenie: mdk.przemysl.edu.pl

 1. Serwis do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies, szczegółowa informacja dostępna jest na stronie: Polityka prywatności
 2. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych, do których umieszczono tutaj odnośniki.
 3. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie podlegają ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Materiały dostępne na stronie mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych bez prawa do dalszego rozpowszechniania.
 5. Na stronie dostępne mogą być również materiały udostępniane na licencjach Creative Commons oraz GNU Free Documentation License. W takich przypadkach jest umieszczona odpowiednia informacja. Ewentualne nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 6. Zdjęcia i grafiki wykorzystywane w serwisie pochodzą ze źródeł: własne placówki lub serwisów: Freepik.com, Pixabay.com oraz Flaticon.com.
 7. W serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od tego serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W razie wątpliwości jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można na stronie: Kontakt

 

Data publikacji: 04-07-2023 12:41 Data modyfikacji: 20-05-2024 12:41

Na skróty