Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24

Osoby, które były nieobecne na spotkaniach organizacyjnych w dniach 3-8 września 2023 prosimy o niezwłoczny kontakt z nauczycielem, w celu przydzielenia do grupy. Brak potwierdzenia obecności we wrześniu będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników.

W dniach 4 - 8 września 2023 odbędą się spotkania organizacyjne z nauczycielami według harmonogramu podanego poniżej. Jest to plan wyłącznie na jeden tydzień. Obecność uczestnika lub rodzica jest obowiązkowa. W przypadku braku możliwości obecności w wyznaczonym terminie należy skontaktować się z nauczycielem w godzinach dyżury lub telefonicznie w tym samym dniu. Brak potwierdzenia obecności w pierwszym tygodniu będzie skutkował brakiem przypisania uczestnika do grupy.

Stały plan zajęć zostanie opublikowany po 8 września 2023. Listy uczestników z podziałem grup będą wywieszone w trakcie spotkań organizacyjnych na drzwiach poszczególnych pracowni.

Informujemy ponadto, że ZEBRANIE RODZICÓW odbędzie się w dniu 12 września 2023 o godz. 18:30, na które serdecznie zapraszamy Rodziców wszystkich grup. Będziemy wdzięczni za zarezerwowanie sobie tego terminu i Państwa obecność.

Informujemy ponadto, że rekrutacja na zajęcia została zakończona. O ewentualnych wolnych miejscach w trakcie roku szkolnego i możliwości zapisu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń MDK po ustaleniu wszystkich grup i planu zajęć.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów na naszej stronie internetowej!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 27-07-2023 09:34 Data modyfikacji: 12-09-2023 21:21

Na skróty