O nas

Zadaniem MDK jest oferowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży. Każdego roku zróżnicowana oferta zajęć przyciąga ponad 1000 uczestników w wieku od 5 do 19 lat. Większość z nich to mieszkańcy Przemyśla. Jednak propozycje MDK są na tyle atrakcyjne, że korzystają z nich również młodzi ludzie okolic naszego miasta. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele – instruktorzy. Ich profesjonalizm, talent pedagogiczny i oddanie pracy gwarantują skuteczny rozwój talentów.

mdk przemysl 7.jpeg

Trochę historii

Od pierwszych lat po wyzwoleniu, chcąc otoczyć opieką najmłodsze pokolenie Polaków organizowano w Polsce: domy kultury, domy harcerza, świetlice środowiskowe itp. ośrodki kultury i oświaty. W 1946 roku Powiatowy Urząd Repatriacyjny przekazał budynek będący do 1945 r. własnością Ukraińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu „Wira” przemyskim harcerzom, którzy zdewastowane działaniami wojennymi mienie wyremontowali i przystosowali do działalności kulturalnej i oświatowej. I tak w 1949 roku powstał w Przemyślu Dom Harcerza, którego głównym celem było przygotowywanie kadr instruktorskich do prowadzenia drużyn harcerskich i którego nazwa czyli Dom Harcerza funkcjonuje do dziś w pamięci niektórych mieszkańców miasta. Na przełomie 1951/52 roku Dom Harcerza przejęło Ministerstwo Oświaty i chociaż nazwę Młodzieżowy Dom Kultury budynek otrzymał dopiero w 1957 r, to rok 1951 z powodzeniem i bez wahania można przyjąć jako początek oświaty pozaszkolnej na terenie Przemyśla. Pierwszym kierownikiem placówki został nauczyciel Pan Jerzy Czajka. Pracę dydaktyczną w znacznym stopniu utrudniało znajdujące się w budynku schronisko turystyczne. Dopiero w 1954 roku, gdy stanowisko dyrektora objął Pan Tadeusz Pociej nastąpiła kompleksowa reorganizacja placówki. To właśnie wspomniany pierwszy dyrektor MDK podjął wszelkie starania by z tej placówki zrobić dom młodzieżowy z prawdziwego zdarzenia. Po zatrudnieniu kilku instruktorów praca ruszyła z miejsca i na zajęcia głównie ze śpiewu, muzyki i tańca zaczęła licznie uczęszczać przemyska młodzież. W 1955 roku do 29 zorganizowanych kół zainteresowań uczęszcza już ok. 800 osób. W 1957 roku kiedy to przemianowano Dom Harcerza na Młodzieżowy Dom Kultury zakres działań i oferta programowa znacznie się rozszerzyła. Powstały nowe koła zainteresowań: językowe, filatelistyka powiększyła się liczba kółek tanecznych, teatralnych, technicznych i sportowych. W 1959 roku wprowadzono zajęcia elektrotechniczne, radiotechniczne, kroju i szycia oraz kajakowe. Zorganizowano orkiestrę rozrywkową oraz otwarto dla starszej młodzieży klub „Feniks”.

  Zdjęcia archiwalne afiszy pochodzą z serwisu Szukajwarchiwach.gov.pl

Zespoły działające w MDK wielokrotnie brały udział w wielu imprezach i tak np.: nasze sekcje modelarstwa lotniczego ponad 100 razy były laureatami wojewódzkich i ogólnopolskich imprez organizowanych na terenie całego kraju zdobywając niejednokrotnie pierwsze miejsca. Wielu młodych aktorów biorących udział w zajęciach teatralnych organizowanych przez MDK trafia do amatorskich zespołów teatralnych takich jak „Fredreum”. Uczestnicy zajęć – wychowankowie MDK w Przemyślu dali się poznać jako wyjątkowo uzdolnieni i utalentowani studenci, którzy po zakończeniu studiów zajmowali i zajmują wiele ważnych stanowisk.

Źródło: Fotopolska.eu oraz NAC.gov.pl

Od kilku lat obserwuje się modernizację bazy dydaktycznej jak i oferty zajęć pozaszkolnych placówki dopasowując ją do aktualnych potrzeb lokalnego środowiska. W ostatnim czasie utworzono nowe sekcje, jak choćby naukę gry na keyboardzie oraz perkusji elektronicznej, programowanie robotów i grafikę komputerową 3D, zajęcia fitness, naukę języków obcych, naukę gry w bilarda czy sekcję fotograficzną i filmową. Sukcesywnie wymieniane jest wyposażenie oraz remontowane pomieszczenia dydaktyczne. Nauczyciele wraz z uczestnikami aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta poprzez udział w imprezach plenerowych m.in. w takich jak Wincentiada, Przemyskie Święto Ulic, Dzień Dziecka czy pikniki osiedlowe. Od roku 2019 placówka jest także koordynatorem Przemyskiej Akademii Talentów – programu wspierającego zajęcia dla uzdolnionych uczniów jednostek oświatowych Przemyśla. MDK jest także organizatorem półkolonii letnich czy wypoczynku zimowego, systematycznie organizuje piesze rajdy po Pogórzu Przemyskim oraz liczne konkursy artystyczne czy turnieje tenisa stołowego i szachowe dla uczniów Przemyśla i regionu.

mdk przemysl 1.jpeg

Nie sposób opisać w tej chwili każdego roku działalności MDK w Przemyślu, przypomnijmy na koniec nazwiska kolejnych dyrektorów MDK w Przemyślu, po wspomnianym już Panu Tadeuszu Pocieju dyrektorami placówki byli: Zbigniew Majewski, Wojciech Baran, Krystyna Chmielowska, Krzysztof Zaleski, Małgorzata Woroniuch, Adam Król, a obecnie już trzecią kadencję pełni tę funkcję Stanisław Karszyń.

 

 

 

Na skróty