Rada Rodziców przy MDK

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe i jest organem statutowym placówki, powołanym do reprezentowania ogółu rodziców dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia do MDK oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności MDK. Udział rodziców w życiu placówki przyczynia się do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy placówce. Zachęcamy wszystkich Rodziców do współpracy!


Rada Rodziców Uchwałą nr 3/2023-24 z dnia 13.09.2023 ustaliła składkę w wysokości 15 zł/m-c.

Wpłaty można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo za cały rok szkolny.


Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy

Rada Rodziców przy MDK

ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

VeloBank S.A.
80 1560 0013 2682 2387 1000 0004

tytułem: imię i nazwisko dziecka - jakie zajęcia- jaki okres

POBIERZ FORMULARZ WPŁATY DO WYDRUKU: >> PDFWzór druku przelewu (38,00KB) <<

 

Data modyfikacji: 15-09-2023 22:12

Na skróty