Plan zajęć stałych

DODATKOWE INFORMACJE


WAŻNA INFORMACJA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO!

Plan zajęć stałych na nowy rok szkolny 2024/25 zostanie ustalony na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami w pierwszym tygodniu września. Harmonogram spotkań zostanie podany na stronie internetowej po 25 sierpnia 2024.

Zgodnie ze statutem MDK nieobecność wychowanka, rodzica lub opiekuna prawnego na spotkaniach organizacyjnych w pierwszym tygodniu września oraz braku kontaktu z nauczycielem w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

 

Data publikacji: 27-07-2023 20:50 Data modyfikacji: 19-07-2024 07:53

Na skróty