Dla nauczycieli

 

  1. DZIENNIK ELEKTRONICZNY: https://eduone.pl/przemysl

  2. Służbowa poczta e-mail: https://outlook.office.com/mail/

  3. Usługa Office (dysk sieciowy OneDrive): https://office.com

  4. Komunikaty MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

  5. Kuratorium Oświaty: https://www.ko.rzeszow.pl/

Na skróty